Winnaar Bedrijven Award 2014 Winnaar Bedrijven Award 2015 Winnaar Bedrijven Award 2016 Winnaar Bedrijven Award 2017 Winnaar Bedrijven Award 2018 Winnaar Bedrijven Award 2020

144616-00144616 Bosch/Siemens wasmachine motor

189.50

  • Apparaat: Wasmachine
  • Onderdeel - Accessoires: Motor

Beschrijving

Bosch, Constructa, Neff, Siemens, Neckermann, Quelle

Constructa CW61481/01 CW6148101 CW61481/01 8401-8501
Constructa CW61482/05 CW6148205 CW61482/05 8502-
Constructa CW61482/15 CW6148215 CW61482/15 8511-
Constructa CW61490/01 CW6149001 CW61490/01 8401-8407
Constructa CW61490/12 CW6149012 CW61490/12 8408-8501
Constructa CW61491/07 CW6149107 CW61491/07 8503-
Constructa CW61491/16 CW6149116 CW61491/16 8511

 

WAE24140/13 Bosch Maxx 6
WAE24140/14 Bosch Maxx 6
WAE24140/15 Bosch Maxx 6
WAE24140/18 Bosch Maxx 6
WAE2814Z/01 Bosch Maxx 7
WAE2814Z/02 Bosch Maxx 7
WAE28161FF/01 Maxx 7
WAE28161FF/02 Maxx 7
WAE28161FF/03 Maxx 7
WAE28161FF/04 Maxx 7
WAE28161FF/06 Maxx 7
WAE28161FF/08 Maxx 7
WAE28161FG/11 Bosch Maxx 7
WAE28161ME/03 Maxx 7
WAE28161ME/04 Maxx 7
WAE28161ME/05 Maxx 7
WAE28161ME/06 Maxx 7
WAE28161NL/02 Maxx 7
WAE28161NL/03 Maxx 7
WAE28161NL/04 Maxx 7
WAE28161NL/06 Maxx 7
WAE28161NN/01 Bosch Maxx 7
WAE28161NN/02 Bosch Maxx 7
WAE28161NN/03 Bosch Maxx 7
WAE28161NN/04 Bosch Maxx 7
WAE28161NN/06 Bosch Maxx 7
WAE28173EX/01 Maxx voor kinderen
WAE28173EX/02 Maxx voor kinderen
WAE28173EX/03 Maxx voor kinderen
WAE28173EX/04 Maxx voor kinderen
WAE28173EX/06 Maxx voor kinderen
WAE28180FG/06
WAE28180FG/10
WAE28181SN/01
WAE28181SN/09
WAE28181SN/10
WAE28190NL/06 Maxx WFL130A
WAE28190NL/10 Maxx WFL130A
WAE28191/11 Bosch Maxx 6
WAE281A0NL/06
WAE281A0NL/10
WAE281E0NL/11 EcoStar
WAE28240/01 Classixx 6
WAE28240/02 Classixx 6
WAE28260FF/02 Maxx 6
WAE28260FF/03 Maxx 6
WAE28260SN/02 Maxx 6
WAE28260SN/03 Maxx 6
WAE28320/01 Maxx 6
WAE28320/02 Maxx 6
WAE28320/05 Maxx 6
WAE28320/06 Maxx 6
WAE28320/07 Maxx 6
WAE28340/02 Bosch Maxx 6
WAE28340/05 Bosch Maxx 6
WAE28340/06 Bosch Maxx 6
WAE28340/07 Bosch Maxx 6
WAE2834A/02 Bosch Maxx 6
WAE2834A/05 Bosch Maxx 6
WAE2834A/06 Bosch Maxx 6
WAE2834A/07 Bosch Maxx 6
WAE2834E/02
WAE2834E/05 Bosch Maxx 6
WAE2834E/06 Bosch Maxx 6
WAE2834E/07 Bosch Maxx 6
WAE2834P/05 Bosch Maxx 6 EcoWash
WAE2834P/08 Bosch Maxx 6 EcoWash
WAE2834P/09 Bosch Maxx 6 EcoWash
WAE2834R/05 Bosch Maxx 6
WAE28360FF/12 Maxx 7
WAE28360FG/12 Bosch Maxx 7
WAE28360FG/14 Bosch Maxx 7
WAE28360NL/01 Bosch Maxx 6
WAE28360NL/02 Bosch Maxx 6
WAE28360NL/05 Bosch Maxx 6
WAE28360NL/06 Bosch Maxx 6
WAE28360NL/09 Bosch Maxx 6
WAE28360SN/02 Bosch Maxx7
WAE28360SN/04 Bosch Maxx7
WAE28361FF/05 Maxx 7
WAE28363GB/02 Classixx 6
WAE28363GB/05 Classixx 6
WAE28363GB/06 Classixx 6
WAE28363GB/07 Classixx 6
WAE28363GB/09 Classixx 6
WAE28364GB/05 Classixx 6
WAE28364GB/10 Classixx 6
WAE28364GB/12 Classixx 6
WAE28364GB/13 Classixx 6
WAE28364GB/15 Classixx 6
WAE28364GB/19 Classixx 6
WAE28364GB/20 Classixx 6
WAE28364GB/22 Classixx 6
WAE28370EX/02
WAE28370EX/05 Maxx 6
WAE28370EX/06 Maxx 6
WAE28370EX/07 Maxx 6
WAE28370FG/01 Bosch Maxx7
WAE28370FG/02 Bosch Maxx7
WAE28370FG/04 Bosch Maxx7
WAE28370FG/05 Bosch Maxx7
WAE28390FG/01
WAE28390FG/10
WAE28390NL/10
WAE28390NL/14 Exclusieve Bosch Maxx 6
WAE28391/10 Maxx 6
WAE283A0NL/10
WAE283K0NL/01 Bosch Maxx6
WAE283K0NL/02 Bosch Maxx6
WAE283K0NL/05 Bosch Maxx6
WAE283K0NL/06 Bosch Maxx6
WAE283MRCH/05 Bianca 350
WAE283S0NL/02 Maxx 6 Sport editie
WAE283S0NL/06 Maxx 6 Sport editie
WAE283S0NL/07 Maxx 6 Sport editie
WAE283SHCH/05 Geest Eco WA 4700
WAE28421/05 Maxx 7
WAE28421/07 Maxx 7
WAE28421/08 Maxx 7
WAE28440CH/11
WAE28441/05 Bosch Maxx7
WAE28441/07 Bosch Maxx7
WAE28441/08 Bosch Maxx7
WAE28441OE/11 Maxx 7
WAE2844B/07 Bosch Maxx 7 plus baby
WAE2844B/08 Bosch Maxx 7 plus baby
WAE2844B/12 Bosch Maxx 7 plus baby
WAE2844F/05 Maxx 7
WAE2844F/07 Maxx 7
WAE2844F/08 Maxx 7
WAE2844F/12 Maxx 7
WAE2844Z/01 Bosch Maxx 7
WAE2844Z/02 Bosch Maxx 7
WAE2844Z/03 Bosch Maxx 7
WAE2844Z/05 Bosch Maxx 7
WAE28461BY/01 Bosch Maxx 7
WAE28461BY/03 Bosch Maxx 7
WAE28461BY/05 Bosch Maxx 7
WAE28461BY/07 Bosch Maxx 7
WAE28461BY/08 Bosch Maxx 7
WAE28461FF/01 Maxx 7
WAE28461FF/03 Maxx 7
WAE28461FF/05 Maxx 7
WAE28461FF/07 Maxx 7
WAE28461FF/08 Maxx 7
WAE28461FG/01 Bosch Maxx 7
WAE28461FG/03 Bosch Maxx 7
WAE28461FG/05 Bosch Maxx 7
WAE28461FG/07 Bosch Maxx 7
WAE28461FG/08 Bosch Maxx 7
WAE28461GR/01 Maxx 7
WAE28461GR/03 Maxx 7
WAE28461GR/04 Maxx 7
WAE28461GR/05 Maxx 7
WAE28461GR/07 Maxx 7
WAE28461GR/08 Maxx 7
WAE28461NL/01 Bosch Maxx 7
WAE28461NL/03 Bosch Maxx 7
WAE28461NL/05 Bosch Maxx 7
WAE28461NL/07 Bosch Maxx 7
WAE28461NL/08 Bosch Maxx 7
WAE28461SN/01 Bosch Maxx 7
WAE28461SN/03 Bosch Maxx 7
WAE28461SN/05 Bosch Maxx 7
WAE28461SN/07 Bosch Maxx 7
WAE28461SN/08 Bosch Maxx 7
WAE28462FF/01 Maxx 7
WAE28462FF/03 Maxx 7
WAE28462FF/05 Maxx 7
WAE28462FF/07 Maxx 7
WAE28462FF/08 Maxx 7
WAE28465GB/01
WAE28465GB/03
WAE28465GB/05 Exxcel 1400 Express
WAE28465SN/01 Bosch Maxx 7
WAE28465SN/05 Bosch Maxx 7
WAE28465SN/08 Bosch Maxx 7
WAE28466NN/01 Bosch Maxx 7
WAE28466NN/03 Bosch Maxx 7
WAE28466NN/05 Bosch Maxx 7
WAE28466NN/07 Bosch Maxx 7
WAE28466NN/08 Bosch Maxx 7
WAE28467GB/05 Exxcel 1400 Express 7
WAE28467GB/07 Exxcel 1400 Express 7
WAE28467GB/08 Exxcel 1400 Express 7
WAE28467UK/11 Exxcel 1400 Express 7
WAE2846SGB/06
WAE2846SGB/10
WAE2846SUK/01
WAE2846SUK/08
WAE2846SUK/09
WAE2846SUK/10
WAE28471FG/01 Bosch Maxx 7
WAE28471FG/03 Bosch Maxx 7
WAE28471FG/05 Bosch Maxx 7
WAE28471FG/07 Bosch Maxx 7
WAE28471FG/08 Bosch Maxx 7
WAE28471NL/01 Bosch Aquanoom 1400
WAE28471NL/03 Bosch Aquanoom 1400
WAE28471NL/05 Bosch Aquanoom 1400
WAE28471NL/07 Bosch Aquanoom 1400
WAE28471NL/08 Bosch Aquanoom 1400
WAE28475/05 Maxx 7 EcoSpar
WAE28475/07 Maxx 7 EcoSpar
WAE28475/08 Maxx 7 EcoSpar
WAE28475/12 Maxx 7 EcoSpar
WAE28481SN/01
WAE28481SN/09
WAE28481SN/10
WAE28481SN/13 Bosch Maxx 7 Silence
WAE28490NL/10
WAE28491/10 Bosch Maxx 7
WAE28491/13 Bosch Maxx 7
WAE28491FG/01
WAE28491FG/09
WAE28491FG/10
WAE28491FG/13 Bosch Maxx 7
WAE28491ME/05 Maxx 7
WAE28491ME/06 Maxx 7
WAE28491ME/07 Maxx 7
WAE28491ME/12 Maxx 7
WAE28491NL/01
WAE28491NL/09
WAE28491NL/10
WAE28491NL/13 Exclusieve Bosch Maxx 7
WAE284A1NL/01
WAE284A1NL/09
WAE284A1NL/10
WAE284A1NL/13 Bosch Maxx 7 Aqua Star 1400
WAE284F1NL/01 ProFutura 1400
WAE284F1NL/03 ProFutura 1400
WAE284F1NL/05 ProFutura 1400
WAE284F1NL/07 ProFutura 1400
WAE284F1NL/08 ProFutura 1400
WAE284F1NL/12 ProFutura 1400
WAE284K1NL/01 Bosch Maxx 7 Kingstar luxe 1400
WAE284K1NL/03 Bosch Maxx 7 Kingstar luxe 1400
WAE284K1NL/05 Bosch Maxx 7 Kingstar luxe 1400
WAE284K1NL/07 Bosch Maxx 7 Kingstar luxe 1400
WAE284K1NL/08 Bosch Maxx 7 Kingstar luxe 1400
WAE284S0/05 Bosch Maxx 7
WAE284S0/07 Bosch Maxx 7
WFO2855FG/12 Maxx WFO 2855
WFO2855FG/15 Maxx WFO 2855
WFO2855FG/16 Maxx WFO 2855
WFO2855FG/17 Maxx WFO 2855
E WM12E340/04 12:34
E WM12E340/05 12:34
E WM12E340/06 12:34
E WM12E340/09 12:34
E WM12E441PL/08 12:44
E WM14E141GB/09 14:14
E WM14E141GB/11 14:14
E WM14E141GB/14 14:14
E WM14E141GB/15 14:14
E WM14E141GB/18 14:14
WM14E160CH/06
WM14E160CH/10
WM14E160CH/11 E14.16
E WM14E161DN/01 14:16
E WM14E161DN/02 14:16
E WM14E161DN/03 14:16
E WM14E161DN/04 14:16
E WM14E161DN/06 14:16
E WM14E161FG/11 14:16
WM14E161NL/11 E14.16
E WM14E165SN/01 14:16
E WM14E165SN/02 14:16
E WM14E165SN/03 14:16
WM14E180FG/06
WM14E180FG/10
WM14E181FF/01
WM14E181FF/09
WM14E181FF/10
WM14E181SN/01
WM14E181SN/09
WM14E181SN/10
WM14E190NL/06
E WM14E191/11 14:19
WM14E1P0/01 e 14.1P
WM14E1P0/02 e 14.1P
E WM14E240/02 14:24
E WM14E240/03 14:24
E WM14E240/04 14:24
E WM14E260FF/02 14:26
E WM14E260FF/04 14:26
E WM14E260NN/02 14:26
E WM14E260NN/03 14:26
E WM14E260NN/04 14:26
E WM14E320/02 14:32
E WM14E320/03 14:32
E WM14E320/05 14:32
E WM14E320/06 14:32
E WM14E320/07 14:32
E WM14E340/02 14:34
E WM14E340/05 14:34
E WM14E340/06 14:34
E WM14E340/07 14:34
WM14E360CH/12 E14.3CH
WM14E360CH/14 E14.3CH
E WM14E360FF/12 14:36
E WM14E360FG/01 14:36
E WM14E360FG/02 14:36
E WM14E360FG/04 14:36
E WM14E360FG/05 14:36
WM14E360NL/01 E14.36
WM14E360NL/02 E14.36
WM14E360NL/04 E14.36
WM14E360NL/05 E14.36
WM14E360NL/06 E14.36
WM14E362NL/12 E14.36
WM14E365NL/05 E14.36
WM14E365NL/06 E14.36
WM14E370CH/05 E14.37
E WM14E370FG/02 14:37
E WM14E370FG/04 14:37
E WM14E370FG/05 14:37
WM14E370NL/01 E14.37
WM14E370NL/02 E14.37
WM14E370NL/06 E14.37
WM14E370NL/07 E14.37
E WM14E382GB/05 14:38
WM14E390FG/10
WM14E390NL/01
WM14E390NL/10
WM14E391/10
WM14E3A0/02 E 14.3A
WM14E3A0/05 E 14.3A
WM14E3A0/06 E 14.3A
WM14E3A0/07 E 14.3A
WM14E3EM/05 E 14.3E
WM14E3EM/07 E 14.3E
WM14E3F1/02 E 14.3F
WM14E3F1/05 E 14.3F
WM14E3F1/06 E 14.3F
WM14E3F1/07 E 14.3F
WM14E3F2/05 E 14.3F
WM14E3FF/14 E 14.3F
WM14E3R0/02 E 14.3R
WM14E3R0/05 E 14.3R
WM14E3R0/06 E 14.3R
WM14E3R0/07 E 14.3R
WM14E3X0/05
WM14E3X0/07 ecoWash
WM14E420EP/01 A + A / 55l / 7kg Aqua Secure
WM14E420EP/03 A + A / 55l / 7kg Aqua Secure
WM14E420EP/05 A + A / 55l / 7kg Aqua Secure
WM14E420EP/06 A + A / 55l / 7kg Aqua Secure
WM14E420EP/07 A + A / 55l / 7kg Aqua Secure
WM14E420EP/08 A + A / 55l / 7kg Aqua Secure
E WM14E421/05 14:42
E WM14E421/06 14:42
E WM14E421/07 14:42
E WM14E421/08 14:42
WM14E421NL/01 E14.42
WM14E421NL/03 aqua veilige 7kg E14.42
WM14E421NL/05 aqua veilige 7kg E14.42
WM14E421NL/06 aqua veilige 7kg E14.42
WM14E421NL/07 aqua veilige 7kg E14.42
WM14E421NL/08 aqua veilige 7kg E14.42
E WM14E441/05 14:44
E WM14E441/06 14:44
E WM14E441/07 14:44
E WM14E441/08 14:44
E WM14E441/12 14:44
E WM14E441BY/01 14:44
E WM14E441BY/03 14:44
E WM14E441BY/05 14:44
E WM14E441BY/06 14:44
E WM14E441BY/07 14:44
E WM14E441BY/08 14:44
E WM14E441BY/12 14:44
WM14E441ME/05 E14.44
WM14E441ME/06 E14.44
WM14E441ME/07 E14.44
WM14E441ME/08 E14.44
WM14E441ME/12 E14.44
WM14E441NL/01 E14.44
WM14E441NL/02 E14.44
WM14E441NL/03 E14.44
WM14E441NL/05 E14.44
WM14E441NL/06 E14.44
WM14E441NL/07 E14.44
WM14E441NL/08 E14.44
WM14E441NL/12 E14.44
WM14E44AOE/10
WM14E44AOE/11
E WM14E44AOE/13 14:44
WM14E460CH/06
WM14E460CH/10
WM14E460EP/01 A + A / 55l / 7kg
WM14E460EP/03 A + A / 55l / 7kg
WM14E460EP/05 A + A / 55l / 7kg
WM14E460EP/08 A + A / 55l / 7kg
WM14E461BY/01 E14 46
WM14E461BY/03 E14 46
WM14E461BY/05 E14 46
WM14E461BY/06 E14 46
WM14E461BY/07 E14 46
WM14E461BY/08 E14 46
WM14E461DN/01 E14.46
WM14E461DN/03 E14.46
WM14E461DN/05 E14.46
WM14E461DN/06 E14.46
WM14E461DN/07 E14.46
WM14E461DN/08 E14.46
E WM14E461FG/01 14:46
E WM14E461FG/03 14:46
E WM14E461FG/05 14:46
E WM14E461FG/06 14:46
E WM14E461FG/07 14:46
E WM14E461FG/08 14:46
WM14E461NL/01 E14.46
WM14E461NL/03 E14.46
WM14E461NL/05 E14.46
WM14E461NL/06 E14.46
WM14E461NL/07 E14.46
WM14E461NL/08 E14.46
E WM14E461PL/01 14:46
E WM14E461PL/03 14:46
E WM14E461PL/05 14:46
E WM14E461PL/06 14:46
E WM14E461PL/07 14:46
E WM14E461PL/08 14:46
WM14E462EP/01 A + A / 55l / 7kg
WM14E465EP/08 E14.46
WM14E471EX/05
WM14E471EX/06 E14.47
WM14E471EX/07 E14.47
WM14E471EX/08 E14.47
E WM14E471FG/01 14:47
E WM14E471FG/03 14:47
E WM14E471FG/05 14:47
E WM14E471FG/06 14:47
E WM14E471FG/07 14:47
E WM14E471FG/08 14:47
WM14E471NL/01 E14.47
WM14E471NL/03 SIWAMAT
E WM14E471NL/05 14:47
E WM14E471NL/06 14:47
E WM14E471NL/07 14:47
E WM14E471NL/08 14:47
WM14E481FF/01
WM14E481FF/09
WM14E481FF/10
E WM14E481FF/13 14:48
WM14E481SN/01
WM14E481SN/09
WM14E481SN/10
WM14E481SN/13 E14.48 Silence
WM14E482FF/13 E14.48
WM14E490CH/10
WM14E490CH/13 E14.4CH
WM14E491/10 klasse kampioen
WM14E491/13 klasse kampioen
WM14E491FG/09
WM14E491FG/10
WM14E491FG/13 E14.49
WM14E491NL/01
WM14E491NL/09
WM14E491NL/10
WM14E491NL/13 klasse E14.49
WM14E4D0/08 E 14.4D
WM14E4D0/12 E 14.4D
WM14E4E1/05 E 14.4E
WM14E4E1/06 E 14.4E
WM14E4E1/07 E 14.4E
WM14E4E1/08 E 14.4E
WM14E4E1/12 E 14.4E
WM14E4F1/02 E 14.4F
WM14E4F1/06 E 14.4F
WM14E4F1/07 E 14.4F
WM14E4F1/08 E 14.4F
WM14E4F1/12 E 14.4F
E WM14E4G1/05 14.4g
E WM14E4G1/06 14.4g
E WM14E4G1/07 14.4g
E 14,4 mio WM14E4M1/05
E 14,4 mio WM14E4M1/06
E 14,4 mio WM14E4M1/07
E 14,4 mio WM14E4M1/08
WM14E4P0/01 e 14.4P
WM14E4P0/03 e 14.4P
WM14E4P0/05 e 14.4P
WM14E4R0/05 E 14.4R
WM14E4R0/06 E 14.4R
WM14E4R0/07 E 14.4R
WM14E4R0/08 E 14.4R
WM14E4R0/12 E 14.4R
E WM14E4V1FG/01 14.4V
E WM14E4V1FG/03 14.4V
E WM14E4V1FG/05 14.4V
E WM14E4V1FG/06 14.4V
E WM14E4V1FG/07 14.4V
E WM14E4V1FG/08 14.4V

Bosch/Siemens wasmachine motor
WFO2852NL/01-
WFO140ANL/01
151.60028.01/261.05.1585.
1 Doos a 1 Stuk
144616

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “144616-00144616 Bosch/Siemens wasmachine motor” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Gedegen advies
  • Voor 18:00 besteld morgen in huis
  • Alle bekende merken
  • Klanten geven ons een 9.3