Winnaar Bedrijven Award 2014 Winnaar Bedrijven Award 2015 Winnaar Bedrijven Award 2016 Winnaar Bedrijven Award 2017 Winnaar Bedrijven Award 2018 Winnaar Bedrijven Award 2020

AEG filter fijn 8996461213705

45.24

  • Apparaat: Vaatwasser
  • Onderdeel - Accessoires: Cartridge-filter

Beschrijving

AEG, Electrolux, Juno, Küppersbusch, Lloyds, Matura, Neckermann, Privileg, Quelle, Seppelfricke, Zanker, Zanussi, Zoppas

AEG:
Favorit4020 Favorit 4020
Favorit5050 Favorit 5050
Favorit50500 Favorit 50500
60646000400 Favorit 5050UD
91123200000 Favorit 3020W
91123200000 Favorit 3020WF
91123200001 Favorit 3020W
91123200100 Favorit 3020WGB
91123200200 Favorit 3020W
91123200200 Favorit 3020WS
91123200201 Favorit 3020W
91123200300 Favorit 3030W
91123200300 Favorit 3030WS
91123200301 Favorit 3030W
91123200400 Favorit 3030WDK
91123200500 Favorit 3130WE
91123200700 Favorit 4020WML
91123201000 Favorit 4120W
91123201000 Favorit 4120WSSF
91123201100 Favorit 4030WML
91123201101 Favorit 4030W
91123201200 Favorit 4130W
91123201200 Favorit 4130WNS
91123201300 Favorit 4131
91123201300 Favorit 4131W
91123201400 Favorit 4040WGB
91123201401 Favorit 4040W
91123201500 Favorit 4041WGB
91123201600 Favorit 4050
91123201600 Favorit 4050W
91123201601 Favorit 4050W
91123201700 Favorit 4050D
91123201701 Favorit 4050D
91123201800 Favorit 4050W
91123201800 Favorit 4050WML
91123201801 Favorit 4050W
91123201900 Favorit 4050W10
91123201901 Favorit 4050W
91123202000 Favorit 4050D10
91123202001 Favorit 4050D
91123202100 Favorit 4040WI
91123202101 Favorit 4040W
91123202200 Favorit 4051WNL
91123202300 Favorit 4060W
91123202500 Favorit 4150WE
91123202600 Favorit 4051WI
91123202800 Favorit 4159WML
91123202900 Favorit 5030W
91123202901 Favorit 5030W
91123203000 Favorit 5036W
91123203100 Favorit 5038W
91123203200 Favorit 5050W
91123203400 Favorit 5050W
91123203400 Favorit 5050WML
91123203401 Favorit 5050W
91123203500 Favorit 5050DML
91123203501 Favorit 5050D
91123203600 Favorit 5059W
91123203800 Favorit 5159WML
91123203900 Favorit 5040DGB
91123203901 Favorit 5040D
91123204000 Favorit 5040WGB
91123204001 Favorit 5040W
91123204100 Favorit 5050WCH
91123204101 Favorit 5050W
91123204200 Favorit 5051W
91123204200 Favorit 5051WDK
91123204300 Favorit 5060W
91123204300 Favorit 5060WS
91123204400 Favorit 5140W
91123204400 Favorit 5140WS
91123204500 Favorit 5150W
91123204500 Favorit 5150WS
91123204600 Favorit 5151WI
91123204700 Favorit 6040WGB
91123204701 Favorit 6040W
91123204800 Favorit 6050WNS
91123204900 Favorit 6050WAUSNZ
91123204901 Favorit 6050W
91123205000 Favorit 6051W
91123205000 Favorit 6051WDK
91123205100 Favorit 6051WI
91123205101 Favorit 6051W
91123205600 Favorit 5052WNL
91123205700 favoriete 5052WF
91123205701 Favorit 5052W
91123205800 Favorit 6050W
91123205900 Favorit 6056W
91123206000 Favorit 6060W
91123206001 Favorit 6060W
91123206100 Favorit 6060D
91123206200 Favorit 6069W
91123206300 Favorit 7080W
91123206400 Favorit 7080WCH
91123206500 Favorit 7080WGB
91123206600 Favorit 7081WI
91123206700 Favorit 8080W
91123206800 Favorit 8080WML
91123206900 Favorit 8080WGB
91123207000 Favorit 8080WF
91123207100 Favorit 8080WI
91123207200 Favorit 8180WE
91123207500 Favorit 5060W
91123207600 Favorit 6160WML
91123207700 Favorit 6060W
91123207700 Favorit 6060WML
91123207701 Favorit 6060W
91123207800 Favorit 6150WML
91123207900 Favorit 6050
91123207900 Favorit 6050WML
91123207901 Favorit 6050W
91123208000 Favorit 5160WML
91123208100 Favorit 5150WML
91123208200 Favorit 5060WML
91123208300 Favorit 3150WML
91123208400 Favorit 3050W
91123208400 Favorit 3050WML
91123208401 Favorit 3050W
91123208500 Favorit 3050WSSF
91123208501 Favorit 3050W
91123208600 Favorit 3030
91123208600 Favorit 3030W
91123208601 Favorit 3030W
91123208700 Favorit 6051BI
91123208701 Favorit 6051B
91123208800 Favorit 5058WI
91123208801 Favorit 5058WI
91123208900 Favorit 5051WI
91123210400 Favorit 8080WNL
91123210500 Favorit 7189WF
91123212600 Favorit 4060D
91123212700 Favorit 505010W
91123212800 Favorit 6050W
91123212800 Favorit 6050WS
91123213100 Favorit 3050W
91123213100 Favorit 3050WS
91123213800 Favorit 4020WAUSNZ
91123213801 Favorit 4020W
91123213900 Favorit 4020WGB
91123214100 Favorit 2060W
91123214200 Favorit 2050W
91123214700 Favorit 6060W10
91123214800 Favorit 4020WSAZAU
91123214801 Favorit 4020W
91123214900 Favorit 6061WF
91123214901 Favorit 6061
91123215000 Favorit 6050WF
91123215001 Favorit 6050W
91123215100 Favorit 6069WGB
91123215101 Favorit 6069W
91123215200 Favorit 8080WAUNZ
91123215300 Favorit 4020WKOR
91123215301 Favorit 4020W
91123215400 Favorit 6050WKOR
91123215401 Favorit 6050W
91123215500 Favorit 6060WKOR
91123215501 Favorit 6060W
91123215600 Favorit 4020WUE
91123215601 Favorit 4020W
91123215700 Favorit 6050WJPU
91123215701 Favorit 6050W
91123215800 Favorit 4045W
91123215801 Favorit 4045W
91123216000 Favorit 6150WZAUE
91123216100 Favorit 5025W
91123216101 Favorit 5025W
91123216600 Favorit 4055W
91123216601 Favorit 4055W
91123216700 Favorit 5055W
91123216800 Favorit 505510W
91123216900 Favorit 5159W
91123217000 Favorit 5065W
91123217001 Favorit 5065W
91123217600 Favorit 8080W
91123217800 6061W
91123217800 Favorit 6061WITA
91123217801 Favorit 6061
91123217900 Favorit 8080WSE
91123218000 Favorit 4040WAUSNZ
91123218001 Favorit 4040W
91123218300 Favorit 4055W10
91123218301 Favorit 4055W
91123219100 Favorit 3020W
91123219101 Favorit 3020W
91123220200 Favorit 6060W10
91123220300 Favorit 8080WCH
91123220400 Favorit 3015W
91123220401 Favorit 3015W
91123220500 Favorit 8081W
91123220501 Favorit 8081W
91123220900 Favorit 4059W
91123220901 Favorit 4059W
91123221000 Favorit 6050W
91123221300 Favorit 4058W
91123221301 Favorit 4058W
91123221700 Favorit 8081WML
91123221800 Favorit 8081W
91123221801 Favorit 8081W
91123221900 Favorit 8081WF
91123221901 Favorit 8081W
91123222000 Favorit 8081W
91123222100 Favorit 8081WNLB
91123222200 Favorit 8081W
91123222500 Favorit 4055W10
91123222501 Favorit 4055W
91123222600 Favorit 4055D10
91123222601 Favorit 4055D
91123222700 Favorit 8081WKOR
91123222800 Favorit 4059W
91123222801 Favorit 4059W
91123223400 Favorit 4075W
91123223700 Favorit 6269W
91123223800 Favorit 6061W
91123223900 Favorit 6061D
91123224000 Favorit 4061W
91123224100 Favorit 4061D
91123224600 Favorit 4020W
91123224601 Favorit 4020W
91123224700 Favorit 6050W
91123224701 Favorit 6050W
91123224800 Favorit 4020
91123224800 Favorit 4020W
91123224801 Favorit 4020
91123224801 Favorit 4020W
91123224900 Favorit 4052W
91123224901 Favorit 4052W
91123225000 Favorit 4052D
91123225001 Favorit 4052D
91123225300 Favorit 6061W
91123226000 Favorit 6080W
91123226001 Favorit 6080W
91123226100 Favorit 5080W
91123226200 Favorit 5089W
91123226300 Favorit 5070W
91123226400 Favorit 4170W
91123226500 Favorit 4070
91123226501 Favorit 4070W
91123226502 Favorit 4070W
91123226600 Favorit 4179W
91123226700 Favorit 4078W
91123226800 Favorit 4061W
91123226900 Favorit 8081W
91123227400 Favorit 5071W
91123227401 Favorit 5071WC
91123227500 Favorit 5070W
91123227501 Favorit 5070W
91123227800 Favorit 6081
91123227800 Favorit 6081W
91123227801 Favorit 6081W
91123227900 Favorit 6071
91123227900 Favorit 6071W
91123227902 Favorit 6071W
91123228000 Favorit 5071
91123228000 Favorit 5071W
91123228001 Favorit 5071W
91123228100 Favorit 6071W
91123228101 Favorit 6071WI
91123228102 Favorit 6071W
91123228103 Favorit 6071W
91123228200 Favorit 6071B
91123228201 Favorit 6071B
91123228202 Favorit 6071B
91123228203 Favorit 6071B
91123228300 Favorit 6071M
91123228301 Favorit 6071M
91123228302 Favorit 6071M
91123228303 Favorit 6071M
91123228304 Favorit 6071M
91123228305 Favorit 6071M
91123228400 Favorit 4041W
91123228500 Favorit 4070W
91123228501 Favorit 4070W
91123228502 Favorit 4070W
91123228503 Favorit 4070W
91123228600 Favorit 4071W
91123228700 Favorit 4051W
91123228800 Favorit 6081W
91123228900 Favorit 6070IW
91123229000 Favorit 4071W
91123229001 Favorit 4071W
91123229002 Favorit 4071W
91123229003 Favorit 4071W
91123229004 Favorit 4071W
91123229005 Favorit 4071W
91123229100 Favorit 5071W
91123229101 Favorit 5071W
91123229300 Favorit 4040W
91123229500 Favorit 6081W
91123229600 Favorit 5081W
91123229700 Favorit 4081W
91123229800 Favorit 5081W
91123229900 Favorit 6081W
91123229901 Favorit 6081W
91123230000 Favorit 5071W
91123230001 Favorit 5071W
91123230100 Favorit 4081W
91123230600 Favorit 4090W
91123230601 Favorit 4090W
91123231000 Favorit 4051D
91123231001 Favorit 4051D
91123231100 Favorit 4031W
91123231102 Favorit 4031W
91123231200 Favorit 4159W
91123231300 Favorit 5031W
91123231400 Favorit 8081W
91123231500 Favorit 3021W
91123231501 Favorit 3021W
91123231600 Favorit 4070W
91123231601 Favorit 4070W
91123231602 Favorit 4070W
91123231603 Favorit 4070W
91123231700 Favorit 6081W
91123231701 Favorit 6081W
91123231702 Favorit 6081W
91123231703 Favorit 6081W
91123231704 Favorit 6081W
91123231705 Favorit 6081W
91123231800 Favorit 4052W
91123231900 Favorit 4052D
91123232000 Favorit DIAMANT
91123232001 Favorit DIAMANT
91123232100 Favorit 4071W
91123232101 Favorit 4071W
91123232500 Favorit 80800W
91123232501 Favorit 80800
91123232600 Favorit 50809W
91123232601 Favorit 50809W
91123232700 Favorit 50800W
91123232701 Favorit 50800W
91123232800 Favorit 50700W
91123232801 Favorit 50700W
91123232802 Favorit 50700W
91123232803 Favorit 50700W
91123232804 Favorit 50700W
91123232900 Favorit 40700W
91123232901 Favorit 40700W
91123232902 Favorit 40700W
91123233000 Favorit 40709W
91123233001 Favorit 40709W
91123233100 Favorit 40708W
91123233101 Favorit 40708W
91123233200 Favorit 60800W
91123233201 Favorit 60800W
91123233202 Favorit 60800
91123233300 Favorit 40500W
91123233302 Favorit 40500W
91123233400 Favorit 40509W
91123233402 Favorit 40509W
91123233500 Favorit 40300W
91123233502 Favorit 40300W
91123233900 Favorit RELAXW
91123233901 Favorit RELAX
91123234100 Favorit RELAXW
91123234101 Favorit RELAX
91123234102 Favorit RELAX
91123234500 Favorit 80850W
91123234501 Favorit 80850W
91123234700 Favorit 4021W
91123234701 Favorit 4021W
91123234900 Favorit 41700W
91123234901 Favorit 41700W
91123235000 PRO90600W
91123235100 PRO90800W
91123235200 PRO80500W
91123235300 CLASSIC 50500
91123235302 CLASSIC 50500W
91123235400 Favorit 50300W
91123235500 Favorit 30300W
91123235800 Favorit 80800W
91123235801 Favorit 80800W
91123235900 Favorit 60800W
91123235901 Favorit 60800W
91123235902 Favorit 60800W
91123236000 Favorit 50800W
91123236100 Favorit 40700W
91123236101 Favorit 40700W
91123236200 Favorit 40500W
91123236202 Favorit 40500W
91123236300 Favorit 40300W
91123236301 Favorit 40300W
91123236302 Favorit 40300
91123236400 Favorit 30200W
91123236401 Favorit 30200W
91123236402 Favorit 30200W
91123236500 MINERVA
91123236501 MINERVA
91123236502 Favorit MINERVAW
91123236601 Favorit CARAT W
91123236602 Favorit CARAT W
91123236700 Favorit 80800W
91123236701 Favorit 80800
91123236800 Favorit 60800W
91123236801 Favorit 60800W
91123236900 Favorit 50800W
91123236901 Favorit 50800WB
91123236902 Favorit 50800W
91123237000 Favorit 50700W
91123237001 Favorit 50700W
91123237002 Favorit 50700W
91123237003 Favorit 50700W
91123237100 Favorit 40800W
91123237101 Favorit 40800
91123237102 Favorit 40800W
91123237200 Favorit 40700W
91123237201 Favorit 40700W
91123237202 Favorit 40700
91123237301 Favorit EXCLUSIV W
91123237400 Favorit 60800W
91123237401 Favorit 60800W
91123237402 Favorit 60800W
91123237501 Favorit 50700W
91123237502 Favorit 50700
91123237601 Favorit 40700W
91123237602 Favorit 40700W
91123237700 Favorit 40200W
91123237702 Favorit 40200
91123237800 Favorit 50700W
91123237801 Favorit 50700
91123237900 Favorit 80800W
91123237901 Favorit 80800
91123238200 ÖKOKDW3
91123238300 Favorit 50700W
91123238301 Favorit 50700
91123238302 Favorit 50700W
91123238400 Favorit 40300W
91123238402 Favorit 40300
91123238403 Favorit 40300W
91123238500 Favorit 80800W
91123238501 Favorit 80800
91123238503 Favorit 80800W
91123238600 Favorit 80800W
91123238601 Favorit 80800
91123238602 Favorit 80800W
91123238700 Favorit 40700W
91123238701 Favorit 40700
91123238702 Favorit 40700W
91123238800 Favorit 80800W
91123238801 Favorit 80800
91123238900 PRO80500W
91123239000 Favorit 60800W
91123239001 Favorit 60800W
91123239002 Favorit 60800
91123239003 Favorit 60800W
91123239100 Favorit 60800W
91123239101 Favorit 60800W
91123239102 Favorit 60800
91123239200 Favorit 60800W
91123239201 Favorit 60800W
91123239202 Favorit 60800W
91123239400 Favorit 40600W
91123239401 Favorit 40600
91123239500 Favorit 50600W
91123240300 Favorit 50810W
91123240301 Favorit 50810W
91123240400 Favorit 50810W
91123240401 Favorit 50810
91123240500 Favorit 40300W
91123240501 Favorit 40300W
91123240502 Favorit 40300
91123240600 Favorit 50500W
91123240700 Favorit 50700W
91123240701 Favorit 50700W
91123240800 Favorit 60750M
91123240801 Favorit 60750
91123240802 Favorit 60750M
91123240900 Favorit 50819W
91123240901 Favorit 50819W
91123241000 Favorit 40800W
91123241001 Favorit 40800
91123241100 ÖKOKDW3
91123241101 ÖKOKDW3
91123241200 Favorit 40809W
91123241201 Favorit 40809
91123241400 Favorit 60700W
91123241401 Favorit 60700
91123241500 Favorit 60810W
91123241600 Favorit 60700W
91123241601 Favorit 60700
91123241700 SILENCE
91123241900 TROPHY
91123242100 Favorit 40810W
91123242101 Favorit 40810W
91123242200 SPIRIT
91123242300 Favorit 40808W
91123242301 Favorit 40808W
91123242400 Favorit 40719W
91123242500 Favorit 40710W
91123242501 Favorit 40710
91123242502 Favorit 40710W
91123242600 Favorit 30300W
91123242700 Favorit 80800W
91123242701 Favorit 80800W
91123242703 Favorit 80800W
91123242800 Favorit 50800W
91123242801 Favorit 50800W
91123242900 Favorit 30300W
91123243000 Favorit 50800W
91123243001 Favorit 50800W
91123243002 Favorit 50800W
91123243400 Favorit 50710W
91123244500 Favorit 35
91123244501 Favorit 35
91123244600 Favorit 40505W
91123244700 Favorit 50703W
91123244701 Favorit 50703W
91123244900 Favorit TRIATHLONW
91123244901 Favorit TRIATHLONW
91123244902 Favorit TRIATHLONW
91123244903 Favorit TRIATHLONW
91123245000 Favorit CHAMP
91123245001 Favorit CHAMP
91123245700 Favorit 40620W
91123245701 Favorit 40620W
91123245702 Favorit 40620W
91123245703 Favorit 40620W
91123246000 Favorit 50620W
91123246001 Favorit 50620W
91123246002 Favorit 50620W
91123246003 Favorit 50620W
91123246600 Favorit 50620W
91123246601 Favorit 50620W
91123246602 Favorit 50620W
91123246603 Favorit 50620W
91123246700 Favorit 80820W
91123246701 Favorit 80820W
91123246800 Favorit 60820W
91123246801 Favorit 60820W
91123246900 Favorit 50820W
91123247000 Favorit 40820W
91123247001 Favorit 40820W
91123247100 Favorit 40730W
91123247101 Favorit 40730W
91123247102 Favorit 40730W
91123247200 Favorit 60820W
91123247201 Favorit 60820W
91123247202 Favorit 60820W
91123247203 Favorit 60820W
91123247300 Favorit 50820W
91123247301 Favorit 50820W
91123247303 Favorit 50820W
91123247400 Favorit 50730W
91123247401 Favorit 50730W
91123247402 Favorit 50730W
91123247500 Favorit 40630W
91123247501 Favorit 40630W
91123247502 Favorit 40630W
91123247700 Favorit 40829W
91123247800 Favorit 40739W
91123247900 Favorit 40738W
91123247901 Favorit 40738W
91123248000 Favorit 3A
91123248001 Favorit 3A
91123248002 Favorit 3A
91123248003 Favorit 3A
91123248100 Favorit 30210W
91123248101 Favorit 30210W
91123248102 Favorit 30210W
91123248200 Favorit 80820W
91123248201 Favorit 80820W
91123248202 Favorit 80820W
91123248300 Favorit 80820W
91123248301 Favorit 80820W
91123248400 Favorit 60820W
91123248401 Favorit 60820W
91123248600 Favorit 50820W
91123248601 Favorit 50820W
91123248602 Favorit 50820W
91123248603 Favorit 50820W
91123248700 Favorit 80820W
91123248701 Favorit 80820W
91123248702 Favorit 80820W
91123248703 Favorit 80820W
91123248800 Favorit 60820W
91123248801 Favorit 60820W
91123248802 Favorit 60820W
91123248803 Favorit 60820W
91123249800 Favorit 40820W
91123249801 Favorit 40820W
91123249802 Favorit 40

Aeg Favorit4050 – 6081
Fijn -met gat-
1 Zak a 1 Stuk
8996461213705

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “AEG filter fijn 8996461213705” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Gedegen advies
  • Voor 18:00 besteld morgen in huis
  • Alle bekende merken
  • Klanten geven ons een 9.3